Biografie

Vystudovala jsem chemii, která mi dala solidní základy pro pokusy s nejrůznějšími pigmenty a médii. Techniky malby jsem se začala učit na kurzech akademické malířky Hany Müllerové, absolvovala jsem i arteterapeutické semináře garantované ČAA.

V roce 2013 jsem začala navštěvovat uměleckou školu akademického malíře Tomáše Kubíka Malba a kresba. V poslední době zde působím i jako lektorka workshopů.

 Výstavy:

2018 – Účast na FAM, Galerie Kotelna v Říčanech